Opdateringer

Uge 29

Følgende er lavet på Biblos.dk - Andagter
Stræb efter byens bedste - artikel
Stræb efter det lave - artikel
Stræb efter de største nådegaver - artikel


Følgende er lavet på Et kald til boen.dk
Bønnemøder - artikel
Vi må lære at bede i tro - artikel
Send Juda først - artikel
Audio / Video - artikel
Nytter det at bede - Gud kan
Bibelen giver os et sprog - artikel
Hvordan bede i tro? - artikel


Følgende er lavet på The sound of revival.dk
Tag sandalerne af, den jord du står på er hellig grund - artikel


Følgende er lavet på Israelnu.dk - forsvar Israel nu
Nedbrydelsen af et folk - artikel


Følgende er lavet på Auning for Jesus
12-08-2018 11. søndag efter trinitatis - artikel

Uge 28

Følgende er lavet på Biblos.dk - Andagter
Din tro er god nok - artikel
Gør imod andre..... - artikel
Guds menighed, Guds præmisser - artikel
Sørøvere i vor midte - artikel


Følgende er lavet på Et kald til boen.dk
Søg de fattige - artikel
Falsk lære - artikel


Følgende er lavet på The sound of revival.dk
Jessie Penn Lewis (1861 - 1927) - links


Følgende er lavet på Israelnu.dk - forsvar Israel nu
Israel, en apartheid stat? - artikel
Børnene der blev taget til fange i mellemøstkonflikten - artikel


Følgende er lavet på Auning for Jesus
05-08-2018 10. søndag efter trinitatis

Uge 27

Følgende er lavet på Biblos.dk - Andagter
Kristen velgørenhed - artikel


Følgende er lavet på Et kald til boen.dk
Idet vi fjerner alt der står i vejen - artikel
Thoughts On Faith And Prayer - Carter Conlon - sc - MP3
Why We Pray For Others - Carter Conlon - sc - MP3
Bed om de største nådegaver - artikel
En verden der vånder - artikel
Bøn i urolige tider - artikel


Følgende er lavet på The sound of revival.dk
Evan Roberts (1878 - 1951) - links


Følgende er lavet på Israelnu.dk - forsvar Israel nu
Hvem udnytter hvem? - artikel
Hvis BDS...... - artikel


Følgende er lavet på Auning for Jesus
29-07-2018 9. søndag efter trinitatis - artikel

Uge 26

Følgende er lavet på Biblos.dk - Andagter

Alt andet i tilgift - artikel
Forladt af alle - artikel
Lad jer forlige - artikel


Følgende er lavet på Et kald til boen.dk

Charles Haddon Spurgeon - Om bøn, citater - artikel
Så du vil være forbeder? - artikel


Følgende er lavet på The sound of revival.dk

Åndelig fornyelse af Michael Harry
14. Enhed, men ikke ensrettethed
- Ånden skaber enhed
15. Helligånden rører også ved pengepungen!
- Velsignelsen ved at give
16. Hvorfor bede højt - og sammen med andre?
- Bedegruppen
17. Hvorfor tage familieforhold så alvorligt?
- Kirkens kraft har med familielivet at gøre
18. Vil du ikke nok uddrive min onde ånd?
- Vi trænger til at skelne mellen djævelen og onde ånder.
- Et personligt vidnesbyrd

A.B. Simpson (1843 - 1919)


Følgende er lavet på Lindberg Bibelen

Romerbrevet - Guldgruben


Følgende er lavet på Auning for Jesus.dk

29-07-2018 9. søndag efter trinitatis

Uge 25

Følgende er lavet på The sound of revival.dk

Åndelig fornyelse af Michael Harry
8. Min tro må være for lille!
- Det er Gud, der giver tro
9. Men det er ikke alltid nemt!
- Helligåndens kraft er nært forbundet med korsets smerte
10. Vokseværk
- Åndelig vækst gennem lydighed og lidelse
11. Ny vin på fornyede flasker
- Ånden giver fornyelse uden nødvendigvis at starte en ny bevægelse
12. Hvor går Vi egentlig hen?
- Fonyelse og vækkelse
13. Frugt kontra Helligåndens gaver?
- Nej, de behøver hinanden!

Vækkelse: det er ikke tegn og undere - Ole Madsen

Hans Nielsen Hauge (1771 - 1824)


Følgende er lavet på Et kald til bøn

Menighedens pastorere - artikel
Før vækkelsen - artikel
Citater om bøn - artikel
Hvordan hun lærte at tro på bøn - Gud kan
En forløber - artikel
Ikke for min skyld, men for Guds skyld - Jan Rydeng - MP3


Følgende er lavet på Israelnu - Forsvar Israel

Velsigelse og forbandelse, vi kan vælge
Stilhed før stormen (2018 angreb på Gaza af Israel?)
Den lange vej til retfærdighed


Følgende er lavet på Biblos.dk - Andagter

I nogle menigheder


Følgende er lavet på Auning for Jesus

22-07-2018 8. søndag efter trinitatis

Uge 24

Følgende er lavet på Auning for Jesus.dk

15-07-2018 7. søndag efter trinitatis


Følgende er lavet på The sound of revival

Åndelig fornyelse - MIchael Harry
Forord Skriv eller dø!
Hvorfor denne bog?
1. Har ikke alle kristne Helligånden?
- Noget om åndelig genfødsel
2. Men hvordan kan jeg vide, at jeg er en kristen?
- Nogle afgørende prøver angående visheden udfra 1 joh brev
3. Peters positive omvendelse
- Guds vej til virkelig glæde, også for karismatikere
4. Forkynd ordet - ikke Ånden
- Er det ikke farligt at tale om Helligånden?
5. Men hvorfor bede om Ånden, hvis vi allerede har den?
- Besegling ved Helligånden
6. Døbt eller fyldt med Helligånden?
- Et hurtigt blik på et omstridt emne
7. Men jeg er ikke god nok!
- Lovtrældom er nedbrydende

Dommen starter med Guds hus - Ole Madsen


Følgende er lavet siden opstart på Et kald til boen.dk

Miraklet fra Dunkirk
Bjerget blev flyttet
Under bølgerne
Vejen til åndelig velsignelse
Skam jer ikke over de svage
Bed indtil svaret kommer
Bønnesvar
Demokratiet
Bøn i rette ånd

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media