- AOMIN.dk - Blog - Nod - Hebræisk
Blog

Nod - Hebræisk

22-04-2019

1 Mos 4.12
Når du dyrker jorden, skal den ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden!«

Vi kender alle Kains skæbne, at han blev dømt til at vandre fredløs rundt på al jorden, men vi skal også huske at han slog sig ned i en by ved navn Nod.

Men der er noget ved denne bys navn, som netop er beskrivende for den dom Kain fik, "omvandrende fredløs".

Dette var hans dom, men ironisk nok, modsatte han sig og bosatte sig der. Så meget for autoritets tro :) .

Fra TWOT

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media