Blog

Som du dømmer andre, gør du selv - Andagt

18-01-2019

Rom 2.1
Derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. For med din dom over andre fordømmer du dig selv; du, der dømmer, gør jo selv det samme.

Man kan måske godt tænke, eller fristes til at tænke, det der jeg lige sagde imod en anden gør ikke noget, der sker nok ikke noget ved det, eller Gud tager det ikke alvorligt.

Men Jesus er måske mere nøje med at gengælde os end vi lige regner med.

Matt 7.2
For den dom I dømmer med skal I selv dømmes med og det mål I måler med skal I selv få tilmålt med.

Tænk over det, det der kommer ud af munden på dig sætter sejl som på et skib, og sætter retning, enten ud på åben hav eller direkte ind imod klipperne, og du forliser.

Der er en grund til at der står,

Gal 6.7-8
Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste: Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.

Hvis det kommer ud af munden, så er det fordi at sådan er vi, ja, vi er allerede i det, det har allerede båret frugt til død, men ser du at noget dødt kommer ud af munden på dig, stakkels dig, ja os alle sammen, "omvend dig", "Gud omvend os".

Der er så megen død tale iblandt de kristne, som bare ikke bærer frugt af liv, men af død, partier, stridigheder. Der er alt for meget stridighed der må dø.

Tag dagligt korset op, fornægt dig selv, sig nej til kødets gerninger, sig nej til det mørke der er i dig, overvind mørket med lyset, overvind det onde med det gode, dette er helliggørelse.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media