Blog

Læg ud på dybet - Andagt

13-01-2019

Lukas 5.4
Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!«

Hvorfor er det, at de fleste prædikener om tjenesterne bare er det mest grundlæggende og ikke de dybere ting?

Hvorfor er det, at så få tjenester forbereder til tjenestegerning, og modning af disse, træning af disse?

Hvorfor er det, at de fleste kirker slet ikke har syn for andet end dem selv og deres egen forsamling?

Guds mål med kirken er at den skal spredes, spredes over hele landet, ud til så mange mennesker som muligt, men hvor mange steder er der ikke mangel på gode frikirker?

Bare tag hele djursland, 1 frikirke, 2 indremission, og en masse folkekirker, og hvem ved om de praktisere troen i den grad som frikirkerne gør? Ja jeg ved godt at der er folkekirkepræster som er super gode, men er det dem alle?

Og noget andet, nu vi er ude på det dybe. Hvor er al den dybergående undervisning om tjenernes karakter, og modning af denne, hvor er oplæringen af den femfoldige tjeneste?

Vi må nå dertil hvor vi bliver trætte af børneføde, og vil have voksenføde, hvordan skal kirken ellers udrette det Gud har bestemt den til?

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media