Blog

Så frygt da Guds navn - Andagt

12-01-2019

Ordsp 9.10
At frygte Herren er begyndelsen til visdom, at kende den Hellige fører til forstandighed.

Hvem kan altid gennemskue sig selv, hvor meget er ikke kød, og så lidt af Ånden? Hvem har ikke oplevet at lade sig drive med på en tanke, en stemning, eller man har bare haft lyst til også at sige noget om et emne.

Nogle gange er det bedre at tie, for som ordsprogene siger, selv tåben der tier skal synes viis hvis han holder mund.

Men der er mange årsager til at vi MÅ frygte Gud, For bibelen siger at han er en fortærende ild på dommens dag, at alt som er af os selv, hø og halm og træ skal brænde op, selv vore egne gode gerninger skal ikke bestå, men kun det der er gjort i Kristus og af ham.

Hvor mange stridigheder kan ikke undgåes ved Gudsfrygt? Hvor mange dumme bemærkninger kan man så ikke holde for sig selv eller bede om tilgivelse for, bare ved at man tænker dem i givne situationer?

Salme 25.12
Den mand, der frygter Herren, ham belærer han om den vej, han skal vælge.

Ja selv vore valg vil være gennemsyret af denne Gudsfrygt, frygt for ikke at gå en vej Gud ikke har bestemt, og derfor lade Gud råde og magten i vore hjerter.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media