Blog

Hvis du er frelst - Andagt

09-01-2019

Ef 4.1-2
Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed

Hvis du er frelst, så sig det til dit ansigt, ja, lad det forme og danne din måde at være på, overfor alle du kommer i berøring med.

Der er ikke noget så vanærende for kirken og Gud, end kristne der ikke er frugtskåle, som folk bare kan tage og spise af, så de selv får lyst til at blive kristne eller spørge om hvorfor du er som du er.

Der står et sted, "lad alle mærke du har et mildt sind", udøs af det Gud har arbejdet ind i dig, udarbejd det Gud har lagt i dig, ræk ud til mennesker, så det liv du har i dig, så Guds Ord, kærlighed, så de gode frugter, lad alle kende at Gud er god, i ord, i gerning, lad folk mærke Guds godhed igennem dig.

Jeg har oplevet at Gud rækte ud til andre mens jeg talte med en person, folk der stod lige omkring mig, mens jeg tjenste den person jeg snakkede med.

Jeg ønsker ikke med dette at pege på mig, men på Jesus. Vi ved ikke hvad vort liv eller ord gør, når Gud er med, er der uanede muligheder og veje, hvorfra mennesker kommer ind i vores liv, som vi kan tale til, enten direkte, eller som her beskrevet, inddirekte.

Lad os bede Gud om at vandre dagligt i gode gerninger, beredt af ham.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media