Blog

Jesus helbredte

30-11-2018

Joh 11.41-42
»Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig.«

Jeg mener ikke at have alle svar i dette spørgsmål, om hvorfor ikke alle helbredes, men her er blot mit indspark til hvad jeg evt spiller ind i nogle sager.

Jeg mener ikke at have læst noget sted at Jesus ikke helbredte et menneske, men så opstår problemet, hvorfor helbredes ikke alle VI beder for?

Jeg tror at en af grundene fordi at ikke alle har lige meget tro, eller ved hvordan troen virker, at vi har et mål, som Jesus selv regner med at vi bruger. (læs beretningen om den syge søn, hvor Jesus spiller bolden tilbage til faren til barnet.)

Jesus siger. "Selv vidste jeg, at du altid hører mig". Men hvor mange af os ved helt sikkert ved troen at Gud har hørt og godtaget bønnen? Hvor mange bønner bedes ikke i flæng uden troens vished?

Så spørgsmålet er måske, om vi er i position rent åndeligt og menneskeligt hvor vi kan høre Guds røst i den sag vi beder om? Ikke altid får vi jo svar eller vished når vi har bedt, men måske hen af vejen, hvor vi bliver bragt i bestemte situationer hører vi pludselig svaret.

Jesu forhold til bønhørelse er ret klar overfor Faderen.

v.40
Jesus sagde til hende: »Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed?«

"HVIS du tror", altså hvor er vi rent åndeligt, har vi hørt, kan vi høre Guds røst? Den der tror skal se Guds herlighed siger Jesus, i Jesu hjerte var der ingen tvivl. Men hvad med os?

Tilbage står måske tilføjelsen til vore bønner: "Gud før mig dertil hvor jeg kan høre din røst."

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media