Blog

Så meget nåde

27-11-2018

1 Kor 15.10
Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves; jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig.

Vi er alle blevet givet SÅ MEGET NÅDE, og her tænker jeg ikke på at vi er blevet tilgivet, gjort til Guds børn, men på at Gud har investeret i os, for at vi må producere frugt, troens frugt i gerninger og et liv der ligner hans.

Paulus siger et sted at de burde være lærere i Ordet allerede, men han måtte give dem mælk, starte forfra.

Vi er fede, overvægtige på åndelig føde, vi kender vores bibel, vi lytter til undervisning, går til Gudstjeneste, læser artikler, bøger, vi samtaler med folk om troen (kristne især), vi chatter i kristne grupper, men glemmer vi ikke noget hvis vi kun leger kirke ved kun at række ud til de troende? Har vi ikke misforstået et eller andet hvis vores frugt kan spises af dem i menigheden?

Gud har investeret i os for at vi må mangfoldiggøre det budskab han har skrevet på vore hjerter i andre, ved at vi giver det videre, ved at gøre folkeslagene til Jesu disciple.

Så udnyt de gaver du har, prædike, undervis, ræk ud, skriv, indtal, indspil video, læg alt det ud som du kan, for der vil som Paulus siger komme tider, ja er allerede nu, hvor folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men vil købe sig lærere der kildrer deres øre.

Nogle har kun få talenter, nogle til at evangelisere, andre til at være lærere i Ordet, andre til at tjene i menigheden eller deres næste med praktiske ting, men jeg vil sige dig, hvis du mangler en nåde, som er åbenbaret i bibelen som Guds vilje, så vil han meget gerne give dig den, men du MÅ bede om den, hvis der er noget du ikke har, og du VED at du ikke har den, så er du uden undskyldning hvad angår at få fat i den fra Gud.

Gud elsker når vi beder os gøre os duelige til Hans rige, Gud elsker når vi sætter Ham først, Gud elsker når vi vil lægge vort eget liv ned for Jesu fødder og siger: Brug mig. Udrust mig.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media