Blog

Hvordan udrustes vi til al god gerning? - Spørgsmål

14-11-2018

(2 Ti 3.16-17) Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.

Hvordan bliver vi udrustet til al god gerning? Jo Paulus synes at sige at vi skal kende Ordet, og Ordet vil sætte os i stand til at gøre samme gerninger som Jesus, ved Ordets forvandling og autoritet i os.

Det er det Han i samme brev henviser til, når han siger at vi skal stræbe efter tro.

(2 Ti 2:22) 22 Sky de ungdommelige tilbøjeligheder, og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred sammen med dem, der påkalder Herren af et rent hjerte

At stræbe efter, og gøre det med styrke siger det græske ord på græsk for ”stræb” efter. Jesus siger i Matt 11.12 at Guds rige tages med vold (gl. oversæt).

Ser man på evangelierne og den tro Jesus havde, var der ikke spørgsmål om der skulle helbredes eller ikke, han gjorde det bare, han spurgte ikke om lov, han ventede ikke på om Faderen skulle beslutte sig, men gjrode det bare.

Men hvordan?

(Mark 11.22) Jesus sagde til dem: »Tro på Gud!

På græsk står der: exete pistin theou (hav tro Gud), men fordi på græsk oversætter man ikke ord på en linie, men bytter om for at få mening, siger nogle bibelkommentarer og græskkyndige bibellærere, at der skal stå ”hav Guds tro”. Dette giver god mening når Jesus siger vi skal gøre samme gerninger som Han, ja større, for Han skulle gå til Faderen.

Det starter det samme sted som Moses.

(2 Mos 33:18-19) Da sagde Moses: »Lad mig dog se din herlighed!« Herren svarede: »Jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser nåde, mod hvem jeg vil, og forbarmer mig, over hvem jeg vil.«

”Lad mig se din herlihged”, eller, det Moses bad om var en åbenbaring af Guds væsen, som også er Hans vilje. Bagefter gik Gud forbi Moses og proklamerede Hans navn (væsen).

Her starter de gode gerninger, her starter livet som Jesus selv levede på jord, og nu i os.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media