Blog

Vi er alle bagvendte, hvad gør vi? - Spørgsmål

01-11-2018

Vi er alle bagvendte, gør alle forkert, vore motiver er heller ikke altid lige gode.

Gal 5.16-18
Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af Ånden, er I ikke under loven.

Vi vil alle gerne det rigtige, men gør ofte det forkerte, det forkerte ligger os nærmere end det rigtige, men hvad gør vi?

Der er en gammel Cherokee Indianer legende der illustrere kampen i livet, det gode mod det onde, og historien går således:

En gammel cherokee lærer hans barnebarn om livet. "En kamp foregår indeni mig," sagde han til drengen.
"Det er en forfærdelig kamp og det er imellem to ulve. En er ond, han er vrede, misundelse, sorg, fortrydelse, gerrighed, arrogance, selvmedlidenhed, skyld, foragt, løgne, falsk stolthed, overlegenhed, og ego". Han fortsatte, "den anden er god, han er glæde, fred, kærlighed, håb, renhed, ydmyghed, venlighed, hengivenhed, empati, generøs, sandru, barmhjertig, go tro. Den samme kamp foregår inden i dig - og indeni hvert menneske."
Barnebarnet tænkgte lidt over det for et øjeblik og spurgte bedstefaderen, "Hvilke ulv vil vinde?"
Den gamle Cherokee svarede enkelt, "Den du fodrer."

Paulus siger noget lignende i Galaterbrevet, det 6 kapitel.

Gal 6.7-8
Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste: Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.

Vi høster som vi sår, kan vi ikke lide det vi har høstet, så så noget andet.

Sår vi i Ånden, skal vi høste evigt liv af Ånden, dette er vel svar på de fleste af vore problemer.

Overvind det onde med det gode, siger Romerbrevet 12.21.

Men der er også dette element, at vi skal overgive til døden vore dårlige og syndige gerninger, lade korset gøre sin gerning.

Der står at vi skal døde vore synder ved Helligånden, dvs, vi skal bringe vore gerninger og tanker frem for Gud, bede om tilgivelse og omvendelse, og bede om hjælp til at leve et helligt liv.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media