Blog

Rebhia - Carsten Vang - Spørgsmål

17-10-2018

EMAIL:

Hej Carsten (www.teologi.dk - Lektor, cand. theol.)

jeg ville høre om du ved noget om luther og det grammatiske tegn rebhia? har stødt på en note der siger at luther havde det som note i gen 1.1, at der skulle være sådan et tegn sat af rabbinerne efter verset for at sige, her skal man stoppe i læsningen.

kender du til historien bag dette grammatiske tegn?

en søgning på nettet får jeg intet

KH

Ole

SVAR:

Kære Ole

Tak for din mail.

Nej - jeg ved desværre ikke noget om Luther og tegnet rebia’. Jeg kan lige tjekket Luthers forelæsninger over Genesis. Tegnet rebia’ forekommer ikke i den hebraiske tekst til Gen 1,1. Men derimod til vers 2, hvor det er sat over det første ord "jorden". Men Luther har ingen bemærkninger herom til sin gennemgang af Gen 1,1-2. Det må være en anden tekst end Genesis-forelæsningen, hvor Luther har kommenteret på dette tegn (måske en af bordtalerne?).

Tegnet er ikke et grammatisk tegn. Det udsiger intet om, hvordan grammatikken skal forstås. Det er et accent-tegn. Accenttegnene blev sat af de hebraiske skriftlærde over og under den overleverede konsonanttekst. Samtidig med, at de indføjede tegn for vokalerne over og under teksten (hebraisk har som andre semitiske sprog oprindeligt ikke vokaler, men kun konsonanter), satte de også accent-tegn.

Disse accent-tegn har tre formål:
- de skal guide oplæseren i den musiske fremførelse af Skriftens ord
- de angiver, hvor trykket skal lægges i ordet
- de angiver desuden den syntaktiske forhold mellem ord, enten som adskillende eller som forbindende

Der er to typer accent-tegn: forbindende og adskillende. Tegnet rebia’ hører til de adskillende tegn (som der er 21 af). Dvs. oplæseren skal sørge for ikke binde ordet sammen med det næste, når han læser op, men lave en tydelig distinktion mellem de to ord i oplæsningen. Man skal ikke standse op i læsningen, men alligevel gøre forskel på de to ord og ikke læse dem sammen.

Systemet for accenttegn blev udviklet mellem det 5. og det 7. årh. d.Kr., og det var fuldt udviklet i det 9. årh. Det var ikke i de oprindelige håndskrifter, og Dødehavsrullerne har dem heller ikke, ej heller andre hebraiske håndskrifter til GT fra det 1. årh. e.Kr. Det er rabbinernes efterkommere i det 5.-7. årh., som udviklede accentsystemerne. Talmud har enkelte steder en reference til accenterne, f.eks. Bab.Talmud traktaten Megillah 4.74d.

KH Carsten

Bragt med tilladelse

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media