Blog

Løfternes opfyldelse

13-09-2018

Heb 4.2b
....men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det.

I den engelske oversættelse står der, "not mixed with faith", dette siger det hele synes jeg.

Der er noget med, at allerede at have en tro, der siger: Jeg har fået det, eller: Jeg kender Gud, derfor vil han......

Den grundvold vi har vil enten forlænge venteperioden eller forkorte den. Nogle går i årevis uden vådt og tørt, fordi de ikke har erkendt Guds veje, at han lægger det over til os at bede og tro.

Han har allerede givet os et mål af tro (Rom 12.3), så det er bare at gå i gang, alle løfterne har Jesus sagt ja og amen til allerede.

2 Kor 1.20
for alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Derfor siger vi også ved ham vort amen, Gud til ære.

Jesus har så at sige allerede dækket bord, så er det kun op til os bare at sætte os til bords og tage del i retterne.

Er du træt og har ledemod, så bed til Gud som er god.

Jeg vil i fremtiden komme med små andagter om dette emne, så jeg selv kan blive hjulpet og vejledt af Gud, men også for at give videre til andre.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media