Blog

Den der beder, får

13-08-2018

Matt 7.8
For enhver som beder får; og den som søger finder; og den som banker på lukkes der op for.

Har du nogensinde tænkt på at føre journal over hvad du beder om? Skrive emne, hvad du beder om, dato, ordlyd af bøn, tanker omkring bønnen, indtryk.

Og så følge disse bønner til døren og se hvad de gør ved dig, hvordan du formes og dannes, hvordan du føjer dig de indtryk Gud giver når du beder, og ændre den måde du beder på.

Ser du, vi er i bønnen på en rejse sammen med Gud, fra en destination til en anden, indtil vi står med bønnesvaret i hånden.

Men vi vil også opleve at vi skifter mening om det vi beder om, for Gud vil altid spørge om motiv, eller sige direkte nej hvis det ikke er godt for os.

Men vor bønner må altid være efter Guds vilje, efter Guds vidnesbyrd i bibelen og i vort indre, som rettesnor for hvordan vi begiver os fremad.

Så den der beder, får.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media