Blog

Hvor er grundvolden? del 3 - kundskab

07-07-2018

Hos 4.6
det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab. Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst; fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønner.

Hvis man spørger en tilfældig kristen: Hvordan beder man efter Jesu Ord? Har han lært dig at bede? Hvordan vandrer man i tro? Hvordan får man bønnesvar? Har du fået bønnesvar for nyeligt? Hvad med tilgiften, hvordan får man den?

Mange vil sige, det ved de ikke, og alligevel er der kristne som kender svarene på disse og mange andre spørgsmål, som lever i visdom, kundskab, men hvor er det vigtigt at vi har kundskab, for det er en grundpille i grundvolden i vores tro.

Hvad vi ved i hjertet, flyder over ud af mundens overflod. Hvad hjertet er fyldt af, flyder munden over med.

Der er en håndfuld af ting vi bør bede om, helt fra hvor vi bliver født påny, og som må tage til som årene går.

Det er som om behovene forøges jo ældre vi bliver, spørgsmål dukker frem, som vi ikke før havde set komme, ting som bringer os ud på dybere vand, hvor vi ikke selv kan bunde.

Og så er der også den skiftende tjeneste som mange oplever som de ældes.

"Sol, lær du mig at dale", betyder, at som man ældes, skifter formålet med ens liv, der er noget der skal gives videre, folk der skal støttes og hjælpes, der er simpelthen noget der skal gøres, mens tid er.

Til dette behøves fornyet nåde, fornyet kundskab om Frelseren og hans rige.

Forkynd Guds kraft, Guds rige.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media