Blog

Ødelagt for verden

06-07-2018

Joh 6.66-69
Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Jesus spurgte da de tolv: »Vil I også gå jeres vej?« Simon Peter svarede ham: »Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige.«

Der var mange der forlod Jesus, som bare fulgte ham for det de kunne få af ham, det han kunne gøre, møde deres behov lige nu, for lægedom, men der var ikke noget dybere værk gjort i dem, ikke noget der havde forandret deres liv, upåvirket af det de havde oplevet.

Men Jesus spredte hans Ord og gerninger iblandt alle, uden hensyn til hvor lang tid folk ville være hos ham, noget faldt i god jord, andet på klippegrund, men hver fik de et møde med Jesus.

Men spørgsmålet er, hvor dybt går det værk Jesus har fået lov at gøre i os? Er det bare på overfladen, eller stikker det dybere ned?

Som titlen lyder: Ødelagt for verden. Er dette så sandt for os? Eller er der stadig noget der lokker, noget vi mener at kunne hente ved at forlade Jesus?

Peter spurgte: Herre, hvem skal vi gå til? Ja, hvem skal vi gå til? Hvor skulle vi gå hen? Har Jesus gjort os uduelige, døde for verden, så har vi ikke noget at hente i verden, vi kan ikke gå nogen steder end til Jesus, for alt hvad vi har brug for i dette liv, som forberedelse til det næste.

Eller kæmper vi stadig med spørgsmål om bevarelse i troen? Kæmper vi stadig i den tanke at det opnår vi nok aldrig, vi er nok for umulige?

Jesus er banebryder og fuldender af vor tro, på trods af hvor umulige vi kan være.

Så hvor skulle vi tage hen? Verden har ikke tag i os, om Jesus har fået lov, så giver det kun mening at blive ved Jesus.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media