Blog

Hvor er grundvolden? del 2 - visdom

05-07-2018

Grundvolden, der er jo grundpiller, som der er brug for, for at troen kan trives og udvikles, men hvor disse mangler, vandsmægter de troende.

Visdom, denne grundpille, bygger et hus, den tager kundskaben og sætter stenene hvor de skal være, for at gøre hele huset til en virkelighed, visdom er evne.

Hvis man vil starte sit kristenliv på en så god måde som mulig, så byg med visdom, søg visdom, søg den frem for sølv og guld, for den vil hjælpe dig i alle situationer som livet vil kaste dig ud i.

Visdom er nøglen til alt liv, kristenliv, arbejde, fællesskab, vandring med Gud, alt hvad der hører til liv og Gudsfrygt.

Frem for alt, køb visdom, for den vogter dig på alle dine veje, dette er en grundpille som man ikke hører ret meget om, andet end dem der måske prædiker bibelen et kapitel af gangen, når de kommer til ordsprogene.

Visdommen vogter dig, giver dig kundskab, indsigt, giver dig evne til at udføre kundskaben.

Den er grundpillen for alt kristent liv, al åbenbarelse, og fornuft.

Den der agter på den, agter på livet. Det kan simpelthen ikke sættes for meget fokus på visdommen, for har man den, har man alt hvad man behøver til alle de andre ting i kristenlivet.

Kundskab er naboer til visdom, men hvor ofte må kundskaben gå alene uden selskab med visdom, uden virkeliggørelse af det den forkynder.

Visdom er nøglen til virkeliggørelsen af kundskab, den giver os evne og forstand til at kunne og at gøre.

Derfor, en grundlæggende forståelse, ligefra man kommer til tro, på, at man skal søge visdom, som en grundpille i troen, og ikke bare kendskab til bibelen, hvilket ikke kan bruges uden visdom.

Ordsprogenes bog består af 31 kapitler, et til hver dag i måneden, tilfældigt? Eller en grundpille til det daglige liv med Gud? Jeg tror det.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media