Blog

Hvor er grundvolden? - tro

04-07-2018

Man kan godt tænke sig, hvor er grundvolden i den kristne forkyndelse i dag? Der er jo grundpiller, som der er brug for, for at troen kan trives og udvikles, men hvor disse mangler, vandsmægter de troende.

En af disse grundpiller der mangler, er en god og solid undervisning om at tro på Gud, og have en aktiv tro.

Jesus siger forskellige ting om tro, bla. "det ske dig som du tror", altså taler han om at have en tro der rækker ud efter Gud, ud fra et kendskab til Gud, men hvor denne kundskab mangler, er der heller ikke en rækken ud efter ham.

Uden tro er det umuligt at have Guds velbehag, den retfærdige skal leve i tro, vers som springer frem i min hukommelse og som siger mig, at vi ikke må blive bænkevarmere i kirken, men give vor tro liv og virke.

At give troen liv er mere end bare at vi lever og virker iblandt vor medmennesker, men også at vi tager Guds løfter frem for Guds åsyn og beder om deres opfyldelse, og i den sammenhæng tror at Gud vil opfylde dem, såfremt vi har fået et løfte personligt af Gud, noget han har talt til os om.

Vi må række ud efter løfternes opfyldelse, ellers ligger de bare ubrugt hen, ikke kun for os selv, men også for vor medmennesker.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media