Blog

2018

November

30-11-2018 Jesus helbredte
27-11-2018 Så meget nåde
24-11-2018 Myten: Den er mest efter grundteksten
23-11-2018 Den femfoldige tjeneste
22-11-2018 I Guds Ånds skole

20-11-2018 Salme 1 - Guds menighed syng for vor skaber i løn - DDS - Salmesang
14-11-2018 Hvordan udrustes vi til gode gerninger? - Spørgsmål
03-11-2018 En prædiken - Bedømmelse - Michael Harry - Podcast
02-11-2018 Ron Matsen - Matthew - gratis undervisning - Links
01-11-2018 Vi er alle bagvendte, hvad gør vi? - Spørgsmål

Oktober

31-10-2018 We changes things - Leonard Ravenhill - Citater
26-10-2018 Salme 3 - Lovsynger Herren, min mund og mit indre - DDS - Salmesang

25-10-2018 Holy in a unholy world - Leonard Ravenhill - Citater
24-10-2018 En prædiken: Babylon og Jerusalem - Michael Harry - Podcast
23-10-2018 Johannes Døberen og Guds ild - Leonard Ravenhill
22-10-2018 Når livet er svært - Evangelie
19-10-2018 Hvorfor andre sprog? - Spørgsmål

18-10-2018 Salme 2 - Lover den Herre, den mægtige konge med ære - DDS - Salmesang
17-10-2018 Rebhia - Carsten Vang - Spørgsmål
12-10-2018 En prædiken: 1985-2 - At kende Jesus, kraften i hans opstandelse - Michael Harry - Podcast
11-10-2018 Når venner forlader dig - en velsignelse i forklædning
09-10-2018 Ikke for din skyld

08-10-2018 Kristne ekstremister
07-10-2018 Salme 007 - Herre Gud, dit dyre navn og ære - DDS - salmesang
06-10-2018 Spørgsmål: Hvor mange bibeloversættelser bør man have?
03-10-2018 En prædiken: 1985-1 - Håndspålæggelse - Michael Harry - Podcast
02-10-2018 Lægedom til menigheden

September

30-09-2018 Salme 192 Hil dig, Frelser og forsoner - DDS - Salmesang
28-09-2018 En tanke: Folkekirken, og glimt af Gud
27-09-2018 Jesus har forladt bygningen
26-09-2018 Salme 266 Menighedens Kriste, menighedens Herre - DDS - Salmesang

25-09-2018 Hvorfor andagts bøger?
24-09-2018 Hvordan dele din tro del 2 - Bayless Conley - Podcast
23-09-2018 Hvordan dele din tro del 1 - Bayless Conley - Podcast
22-09-2018 Bønne frugt
21-09-2018 Kamp om de kristnes stilling til Israel

20-09-2018 Een, en i overtal - citater
19-09-2018 Salme 41 - Lille Guds barn, hvad skader dig - DDS - NFS Grundtvig
18-09-2018 Elsk din næste som dig selv - Podcast
17-09-2018 Børge Wellejus - på nettet
16-09-2018 En prædiken - 1984-1 - Michael Harry - Podcast

13-09-2018 Løfternes opfyldelse
12-09-2018 En prædiken - 1984 b - Michael Harry - Podcast
11-09-2018 Lyt til dine vejledere
10-09-2018 Salme 14.1 - Tåben siger: Dommeren er ikke til
09-09-2018 Ambassadør for IMB - Indremissions Bibel Højskole

08-09-2018 En prædiken, 1984 - Michael Harry - Podcast
07-09-2018 Salme 652 - Vor Herre, til dig må jeg ty - DDS
03-09-2018 At bede med kundskab
02-09-2018 Hvad skal jeg med Jesus - på nettet
01-09-2018 Johannes brev - Michael Harry - podcast

August

31-08-2018 Dansk oversættelse af bibelen

30-08-2018 Kender du tiderne?
29-08-2018 Helbredscheck
28-08-2018 Kampen om Guds billede
27-08-2018 Salme 62 - Jesus det eneste - DDS
26-08-2018 Mange mulige valg

25-08-2018 Den daglige stille tro
24-08-2018 Gud giver svære bønneemner
23-08-2018 Som borte fra Guds vilje
22-08-2018 Gå til myren og bliv viis
21-08-2018 Frygten for mennesker og evangelisation

20-08-2018 Automatik kristne del 2
19-08-2018 Arbejdet må fortsætte
18-08-2018 Automatik kristne
17-08-2018 Jesus er alt i kristenlivet
16-08-2018 Den duelige og uduelige tjener

15-08-2018 Din søgen efter Jesus
13-08-2018 Den der beder, får
12-08-2018 Seven elleven
11-08-2018 Den der er alene

10-08-2018 Den kristne vs tidsånden
09-08-2018 Et rodet liv
08-08-2018 Omfavn dem omkring dig
07-08-2018 The bible project
06-08-2018 Sig til min sjæl.....

05-08-2018 Fortabt, forladt, hvad nu?
04-08-2018 Bare nogle tanker om sabbatten - del 2
03-08-2018 Søges: En hær af vidner
02-08-2018 Et opråb
01-08-2018 Når du vandrer alene

Juli

31-07-2018 Bare nogle tanker om sabbatten
30-07-2018 Giv rigeligt
29-07-2018 En flok døde fyre

29-07-2018 Hvorfor læse slidte gamle bøger?
28-07-2018 Læg min tunge
27-07-2018 Vente på Guds svar
24-07-2018 Et andet svar end forventet
24-07-2018 Bed med på disse bønner

23-07-2018 Kan menigheden blive det den skal være uden......
22-07-2018 Kampen om næste kærligheden
20-07-2018 Kampen om Guds billede
19-07-2018 Bered jer mens tid er
17-07-2018 Den lovede velsignelse i Åbenbaringsbogen

17-07-2018 Til menigheden i Filadelfia - liden styrke
16-07-2018 Om ikke Gud..... del 2
16-07-2018 Om ikke Gud.....
15-07-2018 Er kirken ved at miste sin salt?
14-07-2018 Vælt din vej på Herren

14-07-2018 Bibeloversættelser, del 2
13-07-2018 Samle alle kirker til ugentlig bøn
12-07-2018 Hvordan lære bibelen?
11-07-2018 Bibeloversættelser
10-07-2018 Bøgernes bog og dens venner

07-07-2018 Hvor er grundvolden? del 3 - kundskab
06-07-2018 Ødelagt for verden
06-07-2018 Et menneske som os
05-07-2018 Hvor er grundvolden? del 2 - visdom
04-07-2018 Hvor er grundvolden? del 1 - at tro

01-07-2018 Hvor er de åndelige fædre og mødre?
01-07-2018 De fattige og de ensomme

Juni

30-06-2018 Gør den næste ting
28-06-2018 Frelses og forligelses tider
28-06-2018 At følge Jesus og Paulus eksempel

21-06-2018 Guds velsignelse på Guds præmisser
20-06-2018 Hvor der er tjenestevillighed, er der stor velsignelse
20-06-2018 Like for Israel: Danmark (facebook)
18-06-2018 Opfordring i Udfordringen
11-06-2018 Vær med til at danne evangelisk netværk

07-06-2018 Vær med til at starte en bønnebevægelse
05-06-2018 Værktøjer til internettet
05-06-2018 Skribenter søges
05-06-2018 Søger samarbejdspartnere
05-06-2018 Der er vækkelse i luften

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media